Art.Cherry

en scenkonstduo med Li Molnár Kronlid och Jonna Ljunggren, som skapar performance och scenkonst med bas i minskådespeleri

SEXTURE

är ett konstnärligt möte mellan mim och arkitektur, där subjektskap och sexualitet står i fokus. Hur skapas den feminint kodade kroppen av den omgivande arkitekturen och är det möjligt att inta en exponerad position för att utmana bilden av "kvinnokroppen" som säljbar? Med utgångspunkt i skyltfönstret som plats vill vi utmana hur kroppen och rummet samspelar i att skapa handlingsutrymme för det sexuella subjektet.